14 MART TIP HAFTASI AÇILIŞ KOKTEYLİ
 14 MART  TIP HAFTASI AÇILIŞ KOKTEYLİ

Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı  

Prof. Dr. Sinan ADIYAMAN'ın katılımıyla